تهران و اصفهان در صدر مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

به نقل از سایت کار و تعاون  :

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از حوزه‌های مهم جامعه کارگری مربوط به بیمه کارگران می‌شود زیرا در صورتی که کارگرانی بدون میل و اراده از کار بیکار شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری، می‌توانند طی یک بازه زمانی مقرری بیمه بیکاری را به صورت ماهانه دریافت کنند.

به این ترتیب در صورتی که کارگر مجرد باشد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و در صورتی که کارگر متأهل باشد حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از ۸۰ متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

در این بین، برای فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد فرد، اگر کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری، مهارت داشته باشد می‌تواند در دوره‌های تکمیل مهارت و یا کسب مهارت‌های فنی و حرفه ای پیشرفته به صورت ۱۰۰ در صد رایگان شرکت کنند؛ هزینه مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری از محل منابع بیمه بیکاری به سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداخت می‌شود.

۲۴۵ هزار نفر در سال ۹۸ بیمه بیکاری می‌گرفتند

بر این اساس، بررسی وضعیت بیمه بیکاری در سال ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده است که نسبت به سال ۹۷، میزان ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. در بین استان‌های کشور، تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین مقرری بگیران بیمه بیکاری را داشته اند.

در جدول زیر تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به تفکیک استان آمده است.

بیمه بیکاری در چه مواردی قطع می‌شود؟

به گزارش مهر، مطابق با آنچه که پیش از این مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفته بودند، زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد، در مواقعی که بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های مهارت آموزی، کار آموزی و سواد آموزی خود داری کند، در مواردی که بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، در مواقعی که بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، مشمول بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود، در شرایطی که بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه برگردد و در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده وی بوده است، پرداخت مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود.

همچنین دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مکلف است در صورت اشتغال مجدد حداکثر طی ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

برچسب ها:

کار و تعاون

34
0 0